Kraków. Miasto ma nowe logo

Biały i niebieski – to barwy Krakowa, a także kolory nowego, odświeżonego logo, które zostało zmienione po 20 latach. Odświeżony znak jest czytelny, jasny i precyzyjnie określa markę Kraków.

– Ponieważ dotychczasowe logo uznaliśmy za bardzo dobry punkt wyjścia, postanowiliśmy w duchu wynikającym ze strategii promocji miasta przyjętej przez RMK w grudniu 2016 roku, poprosić autorkę naszego logo o to, by zaproponowała jego unowocześnienie. Zależy nam na tym, aby udało się uzyskać jasny, precyzyjny i prosty komunikat trafiający do wszystkich. Chcemy, aby nowy znak w połączeniu z napisem był czytelny i jednoznacznie kojarzył się z miastem Kraków – tłumaczył zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej Andrzej Kulig.

Autorką modernizacji jest Dorota Kozak, która 20 lat temu wygrała konkurs na logo Krakowa. Główne założenia modernizacji logo związane są ze zmianami, które cały czas trwają – zmieniają się miejsca eksponowania znaków graficznych, wszechobecne stało się używanie komputerów, smartfonów i aplikacji. To wszystko sprawiło, że nadszedł czas na wykonanie liftingu i unowocześnienie logo Krakowa.

Prace trwały pół roku. Podjęto próby takiej zmiany znaku, aby mieszkańcy rozpoznawali i kojarzyli propozycję z Krakowem, ale w nowoczesnej linii podążającej z duchem czasu. Nowy symbol jest uproszczony, a nazwa „Kraków” została wyciągnięta poza symbol, co znacznie poprawiło jego czytelność. Sygnet, czyli sam znak przedstawiający ulice odchodzące od Rynku Głównego, może być wykorzystywany bez dodatku nazwy „Kraków”, ponieważ w aplikacjach przestrzenią przeznaczoną na logo jest koło lub kwadrat, w który doskonale wpisuje się nowy znak graficzny Krakowa.

– Musimy być emocjonalni, poruszać umysły, zachęcać do podejmowania pozytywnej aktywności na rzecz naszego miasta. Nowy znak graficzny to pierwszy krok, kolejnym jest zbudowanie całego systemu identyfikacji wizualnej. Logo to narzędzie komunikacji, która musi być spójna. Dlatego nowe, jedno logo, czytelne i jasne będzie teraz obowiązujące dla wszystkich instytucji miejskich. Chcemy też wyróżnić się w przestrzeni miasta. Pragniemy, aby nasze wydarzenia sygnowane były jednym znakiem jasno kojarzącym się z Krakowem. Już niedługo mieszkańcy i turyści będą mogli w przestrzeni miejskiej zobaczyć nowy system identyfikacji wizualnej. Pierwsze wydarzenie sygnowane odświeżonym logotypem to kampania budżetu obywatelskiego miasta Krakowa – powiedziała Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.