Kraków. Nie dla palenia e-papierosów w miejscach publicznych

W środę 11 stycznia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę rozszerzającą zakaz palenia papierosów w miejscach użytku publicznego dodatkowo o zakaz używania e-papierosów i tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Warto przypomnieć, że dotychczasowy zakaz palenia papierosów obowiązuje w Krakowie na przystankach autobusowych, dworcach i pętlach w pobliżu wiat, zatok autobusowych i w pojazdach komunikacji miejskiej. Ponadto na terenie placów zabaw dla dzieci, w tym ogródkach jordanowskich oraz na terenie trzech parków: Parku Krakowskiego, Parku im. Dr Henryka Jordana i Parku Bednarskiego. W tych trzech ostatnio wymienionych miejscach wyznaczone są strefy dla palaczy (o powierzchni 50 metrów kwadratowych), które powinny być wyposażone w popielniczki.

Po wejściu w życie nowych przepisów w tych wszystkich miejscach nie będzie wolno także używać także e-papierosów i tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych, czyli np. tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów, fajki, cygara, cygaretki a nawet tytoniu do żucia.

Uchwała wejdzie w życie w Krakowie w ciągu 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zarządcy terenu są zobowiązani do umieszczenia informacji dotyczącej zmian w prawie. Szacunkowy koszt wymiany regulaminów na przystankach wyniesie 23 tys. złotych, natomiast wymiany w parkach i placach zabaw dla dzieci oraz doposażenia w popielniczki – 20 tys. złotych.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która weszła w życie 8 września ubiegłego roku. Mają na celu zwiększenie komfortu osób niepalących przebywających w przestrzeni publicznej.

Dostosowanie przepisów prawa miejscowego do obecnego brzmienia ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych umożliwi skuteczne i jednolite egzekwowanie przepisów przez właściwe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście.