Kraków. Nowa propozycja sieci szkół

Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe, a uczniowie dokończą naukę w miejscu, w którym ją rozpoczęli – tak przedstawiają się główne zmiany w projekcie sieci szkół, przyjęte przez Miasto po konsultacjach przeprowadzonych przez zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. Dziś podczas briefingu prasowego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wiceprezydent Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król podsumowali zakończone w piątek konsultacje.

– Najpierw, po tym jak ukazały się projekty ustaw oświatowych, zrobiliśmy swego rodzaju przymiarkę, na tej podstawie powstał dokument zawierający propozycje zmian w sieci szkół. Następnie tę propozycję konsultowaliśmy we wszystkich dzielnicach. Trzeba podkreślić, że konsultacje odbywały się na wielu płaszczyznach, ponieważ obok uczestnictwa w spotkaniach zespołu zadaniowego uwagi można było również przesyłać przez internet i pocztą tradycyjną. Wszystko to zostało wzięte pod uwagę i jeszcze raz przepracowane. Uwzględniliśmy około 90% uwag i postulatów, które zgłoszono w trakcie konsultacji. Nie będziemy likwidować liceów, gimnazja zostaną w większości przekształcone w szkoły podstawowe, chcemy stworzyć sieć, w której szkoły będą pracowały na jedną zmianę i znajdowały się blisko ucznia – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Przez ponad dwa tygodnie zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków prowadził rozmowy w poszczególnych dzielnicach. Uczestniczyli w nich licznie dyrektorzy szkół, rodzice, radni dzielnicowi i przedstawiciele związków zawodowych. W tym samym czasie do kuratorium oświaty oraz do Wydziału Edukacji UMK spływały opinie i propozycje ze środowisk szkolnych. W wyniku tych debat i uwag wstępna propozycja sieci szkół zaprezentowana 20 października uległa zmianie w wielu punktach.

Główne założenie pozostało bez zmian – przy tworzeniu nowej sieci szkół trzeba przede wszystkim mieć na uwadze dobro uczniów, tak by zapewnić im jak największy komfort nauki.

Miasto postanowiło odstąpić od likwidacji i wygaszania małych liceów ogólnokształcących funkcjonujących obecnie w zespołach szkół (gimnazjum plus liceum ogólnokształcące). Licea te dostaną szansę funkcjonowania w nowym ustroju szkolnym i od tego, jak się w nim sprawdzą, będzie zależał ich dalszy los. Miasto rezygnuje też z wygaszania gimnazjów – będą one przekształcane lub włączane w struktury istniejących szkół. W rezultacie powstanie więcej szkół podstawowych – o dwie. Trzecia ważna zmiana to umożliwienie uczniom ukończenia nauki w miejscu, w którym ją zaczęli.

 

Na obecnym etapie trudno jest mówić o pełnych kosztach reformy, ponieważ jest ona rozłożona na lata i zakończy się dopiero w 2023 roku. Przyjęto, że w 2017 roku reforma będzie kosztować ok. 20 mln zł. Na tę kwotę złożą się ewentualne odprawy dla nauczycieli gimnazjów (ok. 8,5 mln zł), wyposażenie szkół podstawowych w pracownie przedmiotowe (ok. 6 mln zł), niezbędne prace remontowe dostosowujące sale lekcyjne do wymogów pracowni przedmiotowych oraz sale do nauczania wczesnoszkolnego w przekształcanych gimnazjach (ok. 5,5 mln zł).

W styczniu 2017 roku zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa projekt nowej sieci szkół, po jego przyjęciu przez Radę będzie on opiniowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i związki zawodowe. Nowa sieć szkół zostanie uchwalona do końca marca 2017 roku.