Kraków. Palisz śmieci? Licz się z mandatem

Strażnicy Miejscy wciąż prowadzą kontrole spalania odpadów. Tylko w styczniu tego roku funkcjonariusze przeprowadzili 1112 inspekcji, ujawnili 115 nieprawidłowości, nałożyli 60 mandatów karnych na kwotę 8 200 złotych, przygotowali 9 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu i pouczyli 46 osób. W minionym tygodniu również ujawniono kilka nieprawidłowości.

 

Władze miasta przypominają, że kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od godziny 6.00 do 22.00, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza – przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja.