Echa czasowej uchwały antysmogowej

 

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku w Krakowie obowiązuje tzw. czasowa uchwała antysmogowa. Na mocy jej zapisów Urząd Miasta przygotowuje się do przetargu, w którym wyłoniony zostanie wykonawca, odpowiadający za badanie próbek paliwa stałego lub popiołu, w celu kontroli przestrzegania zakazów dotyczących jakości paliw. Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu to przełom sierpnia i września.

Po wyłonieniu wykonawcy funkcjonariusze Straży Miejskiej, jesienią, wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, podejmą działania kontrolne zgromadzonego przez mieszkańców Krakowa do celów grzewczych paliwa oraz popiołu z palenisk. W tym celu będą pobierane próbki, które następnie zostaną przekazane do badań. Wyniki analiz określą, czy doszło do naruszenia zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Czasowa uchwała antysmogowa dla Krakowa wprowadziła na obszarze Gminy Miejskiej Kraków wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno, tj. zakazuje stosowania: • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%.,
 • paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej jeden z następujących parametrów:


  1. wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg,

  2. zawartość popiołu powyżej 10%,

  3. zawartość siarki powyżej 0,8%.;
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%Co ważne, krakowianie muszą uzyskać i zabezpieczyć od sprzedającego węgiel lub drewno: • pisemne potwierdzenie odpowiednich parametrów jakościowych zakupionego paliwa, dopuszczonych do stosowania w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego dla Krakowa (dopuszcza się również możliwość umieszczenia informacji dotyczącej jakości paliwa stałego na dowodzie sprzedaży),
 • dowód sprzedaży/zakupu paliwa tj.: paragon lub fakturę, wystawione przez sprzedawcę.Zakupione lub zgromadzone we własnym zakresie drewno musi zostać odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd