Kraków. Płać podatki w mieście

„Bądź bohaterem Krakowa! Płać podatki w naszym mieście” – to hasło tegorocznej kampanii zachęcającej osoby studiujące, pracujące i żyjące w Krakowie do rozliczania podatku PIT na terenie miasta. Z podatku PIT jednej osoby można np. zbudować 5,5 m² chodnika, posadzić 63 krzewy, wyremontować 38 m² drogi poprzez wykonanie nakładki asfaltowej czy obsadzić 47 m² łąki kwiatami.

W Krakowie ok. 25% wszystkich dochodów miasta stanowią wpływy finansowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) − każda osoba wskazująca w zeznaniu podatkowym nasze miasto to ok. 2 000 zł wpływające do miejskiej kasy. Dlatego, im więcej osób płaci podatki w Krakowie, tym więcej środków trafia do naszego wspólnego budżetu. Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Krakowie wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w Krakowie. Około 1 mld zł rocznie wpływa do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Na początku kwietnia ruszy duża kampania promocyjna pod hasłem „Bądź bohaterem Krakowa! Płać podatki w naszym mieście”. W ramach działań promocyjnych 2 kwietnia pod Magistratem odbędzie się wydarzenie, w trakcie którego rozdawane będą sadzonki drzew oznaczone hasłem kampanii. Przy tej okazji od godziny 11.00 do 16.00 mieszkańcy Krakowa będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości, jakie Miasto posiada dzięki wpływom do budżetu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto w tym roku, tak jak w poprzednim zostanie przygotowany specjalny dedykowany program służący rozliczaniu podatku PIT na terenie Krakowa. Program będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej w wersji instalacyjnej oraz on-line. Działania promocyjne obejmować będą reklamę w mediach lokalnych, internecie oraz przestrzeni miejskiej, a także w mediach społecznościowych.