Kraków. „Plantuś” i „Dzikie Planty” do dyspozycji dzieciaków

Najmłodsi krakowianie mogą już bezpiecznie bawić się na dwóch nowych placach zabaw na Plantach – „Plantusiu” i „Dzikich Plantach”. Oba ogródki jordanowskie uzyskały już wszystkie niezbędne pozwolenia i zostały oficjalnie otwarte.

Jednym z placów zabaw na Plantach jest „Plantuś” ulokowany przy Muzeum Archeologicznym. Został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić możliwie najwyższy standard bezpieczeństwa dla korzystających z niego dzieci i rodziców.

„Plantuś” jest też ściśle powiązany z miejscem, z którym sąsiaduje, czyli Muzeum Archeologicznym. Elementy placu zabaw tworzą swoisty przewodnik po historii ludzkiego osadnictwa, a na niewielkiej przestrzeni wiele dzieje się zarówno w sensie edukacyjnym, jak i przygodowym.

Drugi plac zabaw „Dzikie Planty” znajduje się przy ul. Gertrudy, przy hotelu Royal. Jego „faunę” tworzą ślimaki-karuzele, puchacze-kiwaki, sowy-zabawki optyczne, stonoga-równoważnia, robaki-huśtawki. Są też kolonie grzybów (ławki, stoliki, kosze, drabinki i drążki, pergole). Całość kompozycji dopełniają obrotowe domki obserwacyjne i ławki.