Kraków. Razem dla kultury w mieście

Początek roku 2017 to otwarcie nowego etapu współpracy pomiędzy instytucjami kultury: Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie. Porozumienie to otwiera nowe perspektywy rozwoju badań nad Krakowem, jego historią, sztuką i kulturą. Umowa została podpisana we wtorek, 3 stycznia w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach. W uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Andrzej Kulig.

Na mocy porozumienia Towarzystwo stanie się oficjalnym partnerem obu muzeów, dzięki kompetencjom swoich członków będzie im udzielać wsparcia merytorycznego, udostępniać wydawnictwa, popularyzować dorobek obu muzeów, pomagać przy organizacji wydarzeń i konstruowaniu nowych narracji o mieście. Członkowie Towarzystwa będą zaś uprawnieni do darmowego zwiedzania obu muzeów. Intencją sygnatariuszy jest popularyzacja - przybliżanie historii i kultury Krakowa zarówno jego mieszkańcom, jak i licznym turystom, a to dzięki długofalowej i owocnej współpracy między organizacjami. Przedsięwzięcie to stanowi ważny element przekształcania się muzeów w instytucje znacznie bardziej otwarte i przyjazne.

 

– Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest najstarszą krakowską organizacją społeczną, bowiem w 2017 roku będzie świętować swoje 120-lecie. Od samego początku zrzesza osoby zafascynowane Krakowem, tworząc grono najważniejszych badaczy historii i kultury naszego miasta. Na mocy porozumienia Towarzystwo stało się oficjalnym partnerem obu muzeów, będzie im udzielać wsparcia merytorycznego, udostępniać wydawnictwa, pomagać przy organizacji wydarzeń – zaznaczył prof. Jacek Purchla, prezes Towarzystwa.

Porozumienie podpisali: Prezes TMHiZK prof. Jacek Purchla, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Betlej i Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.