Kraków. Rusza konkurs „Mecenas Kultury Krakowa” 2017

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczynamy kolejną edycję konkursu Mecenas Kultury Krakowa. Jego celem jest wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym, a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie naszego miasta. Wnioski można składać w Kancelarii Magistratu (Pl. Wszystkich Świętych) do 31 marca.

Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za miniony rok kalendarzowy w czterech równorzędnych kategoriach:  • Donator – za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem,
  • Sponsor za najciekawszą formę i efektywność mecenatu,
  • Kategoria za działania na rzecz ochrony zabytków,
  • Patron Medialny.Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Mecenatu. Do zgłaszania kandydatur do tytułu uprawnione są osoby prywatne, instytucje publiczne, stowarzyszenia i fundacje. Formularze wniosków o przyznanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa można pobrać w Kancelarii Magistratu.

Wnioski należy składać w Kancelarii Magistratu – pl. Wszystkich Świętych 3–4 – do 31 marca 2017 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr telefonu 12 616-19-11. Są także dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.