Kraków. „Sąsiedzki krąg” połączy społeczności i kultury

Polsko–ukraińsko–bułgarski „Sąsiedzki krąg” to nowy projekt w ramach międzynarodowego programu „Active Citizens”, który będzie realizowany w Krakowie cyklicznie do końca czerwca 2017 r. W jego ramach odbyły się już pierwsze warsztaty „Poznajemy sąsiadów” dla dzieci i rodziców z dzielnicy Stare Miasto.

„Active Citizens” to międzynarodowy program, który koncentruje się na promowaniu aktywnego obywatelstwa na rzecz społeczeństwa opartego na różnorodności, dialogu i współpracy oraz na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Jest prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju aktywnych obywateli poprzez motywowanie członków społeczności lokalnych do wzięcia odpowiedzialności za kwestie dla nich ważne oraz do działalności na rzecz swoich grup i swojego otoczenia. Inicjowanie zmian w społecznościach lokalnych ma następować również przez rozwijanie umiejętności planowania i zarządzania projektami.

 

Wydział Rozwoju Miasta Krakowa we współpracy z British Council rozpoczął realizację programu Active Citizens – Aktywna Społeczność w Krakowie w 2013 roku. Program stanowi uzupełnienie działań związanych z Rehabilitacją Zabudowy Blokowej. Projekt skierowany jest do różnych grup wiekowych, przede wszystkim mieszkańców krakowskich dzielnic: Stare Miasto, Nowa Huta i Kazimierz. Poza terytorialnym podziałem, jest też przeznaczony dla społeczności bułgarskiej i ukraińskiej w Krakowie.

„Sąsiedzki Krąg” został objęty honorowym patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie i jest realizowany w partnerstwie z Miastem Krakowem, British Council i programem Rewitalizacja w Krakowie.

W najbliższą sobotę, 17 grudnia, zapraszamy do Klubu „Jędruś” w Nowej Hucie na koncert „Sąsiedzkie świąteczne śpiewanie”, podczas którego wystąpią: Zespół „Potrzeba Chwili”, Zespół Tańców i Pieśni Bałkańskich „Iglika” oraz Chór „Gdżereło” cerkwi grekokatolickiej w Krakowie. Na zakończenie koncertu przyjdzie czas na wspólne śpiewanie. Wykonawcy wraz z przybyłą publicznością zaśpiewają kolędę „Cicha noc” w trzech językach: bułgarskim, ukraińskim i polskim.