Kraków. Spotkanie dla miejskich ogrodników

Wstępna koncepcja „Inkubatora Zielonych Inicjatyw” Zarządu Zieleni Miejskiej oraz inne pomysły dotyczące współpracy z miejskimi ogrodnikami na przykładzie innych miast będą tematem spotkania „Aktywni mieszkańcy – zazieleniamy miasto”, które odbędzie się 1 lutego o godzinie 18.00 w siedzibie ZZM przy ul. Reymonta 20.

Osoby, które chciałyby przedstawić na forum swoje propozycje, mogą zgłaszać się do organizatorów – program spotkania jest cały czas rozbudowywany.

Głównym celem wydarzenia będzie twórcza burza mózgów na temat rozwiązań dotyczących współpracy Krakowa i ogrodników na przykładzie innych miast. Jednym z nich będzie Paryż, o którym opowie Asia Wendorff z Fundacji Czas Wolny, zaangażowana w przyszły parku na Zabłociu. W Paryżu funkcjonują m.in.: karta „zazieleniacza” dla osób indywidualnych, karta „ogródków społecznych” dla stowarzyszeń i fundacji oraz karta „100 ha zieleni wertykalnej” dla biznesu.

Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawi wstępną koncepcję „Inkubatora Zielonych Inicjatyw”. Ma to być w założeniu narzędzie pozwalające na realizację zielonych pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców w oparciu o formułę Inicjatywy Lokalnej. Ostateczny kształt Inkubatora powstanie w oparciu o współpracę z mieszkańcami, radnymi, NGO-sami a także jednostkami miejskimi – MOWiS i MOPS. W ramach Inkubatora powstać mogą również ogrody społeczne.

Na spotkaniu nie zabraknie także dyskusji o potrzebach, jak mają krakowscy miejscy ogrodnicy, i problemach, jakie napotykają ci, którzy już starają się zazieleniać Kraków.

Przypomnijmy, inicjatywa „Aktywni mieszkańcy” to cykliczne, comiesięczne spotkania dla osób, które zmieniają albo chciałyby zmieniać swoją okolicę i włączać w to innych krakowian. Dla aktywistów, aktywistek, lokalnych liderek i liderów, osób, które angażują swój czas w działania na rzecz miasta i mieszkańców. Na dyskusje przychodzą też przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Rad Dzielnic oraz Rady Miasta Krakowa.

Spotkania od listopada 2015 do grudnia 2016 prowadzone były w ramach realizacji Centrum Obywatelskiego przez Fundację BIS, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska i Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu. W lutym kontynuowane są oddolnie, przy współpracy Zarządu Zieleni Miejskiej i wsparciu Centrum Obywatelskiego.