Kraków. W 2020 roku pojedziemy Trasą Łagiewnicką

W środę, 1 lutego, w obecności Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz wicepremiera Mateusza Morawieckiego, została podpisana umowa kredytowa na realizację Trasy Łagiewnickiej. Przedsięwzięcie ma potrwać cztery lata – tak, by krakowianie mogli pojechać 3,5-kilometrowym odcinkiem nowej drogi przyspieszonego ruchu już w 2020 roku. Z Polskiego Funduszu Rozwoju przekazane zostanie około 200 milionów złotych.

Podpisanie „Umowy pożyczki podporządkowanej pomiędzy Trasą Łagiewnicką jako Pożyczkobiorcą a Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużnym, Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętych Aktywów Niepublicznych jako Pożyczkodawcą” odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

 

– Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat. Jej kluczowym elementem jest linia tramwajowa, która połączy osiedle Kurdwanów z ul. Zakopiańską. Co bardzo istotne, realizacja Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. Projekt przyczyni się do odciążenia ruchu w rejonie ścisłego centrum Krakowa – w tym w rejonie alei Trzech Wieszczów, umożliwi przejęcie ruchu międzydzielnicowego z centrum, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin – powiedział Prezydent Jacek Majchrowski.

– Trasa Łagiewnicka jest przykładem nowoczesnej sieci transportowej pomyślanej tak, aby jak najlepiej służyć potrzebom gospodarczym Krakowa i całej Małopolski oraz podnieść jakość życia mieszkańców – powiedział z kolei Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. - Rozbudowując i modernizując sieci transportowe i techniczne wzmacniamy pozycję konkurencyjną poszczególnych regionów Polski i zarazem całego kraju. Intensyfikacja inwestycji samorządowych jest istotna z punktu widzenia przyspieszenia wzrostu gospodarczego w latach 2017-2018 – dodał.

 

Również Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, wskazał na korzyści płynące z realizacji projektu.

- Cała trzecia obwodnica Krakowa, której istotną częścią jest Trasa Łagiewnicka, polepszy jakość komunikacji miejskiej zwiększając przepustowość oraz prędkość transportu. Przyczyni się także do wzrostu bezpieczeństwa poprzez znaczące zmniejszenie ruchu drogowego w historycznym centrum miasta–- powiedział.