Kraków. Zabezpiecz rury i instalacje wodociągowe przed mrozem

Właściciele, administratorzy, dozorcy, przedsiębiorstwa, instytucje i mieszkańcy domów powinni w mroźne dni odpowiednio zabezpieczyć urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur – apeluje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Do podstawowych czynności w zakresie ochrony urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed ujemnymi skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie:  • pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • usunięcie wody ze studzienek oraz ocieplenie wodomierzy i przykryw włazowych materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów wodomierzy;
  • przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje nieocieplone;
  • przewodów wodociągowych sieci letniej, wpustów ulicznych przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów;
  • powierzchni w otoczeniu zdrojów czerpalnych przed powstaniem oblodzenia.W przypadku zauważonych nieszczelności sieci wodociągowej prosimy o zgłaszanie ich na bezpłatny numer telefoniczny 994 dla całego miasta Krakowa.