Uczelnia z nowoczesną pracownią do wibroterapii

Pierwsza w Polsce pracownia do wibroterapii do celów dydaktyczno-naukowych została otwarta w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Uczelnia prowadzi już samodzielne badania nad rolą wibracji w przygotowaniu sportowym, fizjoterapii oraz w kosmetologii. Obecnie realizowane są pilotażowe programy badawcze, a ich wyniki wskażą nowe kierunki badań. Stworzenie i wyposażenie nowoczesnego zaplecza do tych celów daje podstawę nie tylko do kontynuowania projektu, ale w znaczący sposób go umożliwi. A dzięki temu uczelnia może mieć istotny wkład w rozwój rodzimej wibroterapii.

Podczas otwarcia pracowni zaprezentowano najnowsze urządzenia do wibroterapii – rehabilitacyjny aparat masujący Vitberg+. Właśnie w nie została wyposażona pracownia AWF-u. A poszukiwanie nowych metod rehabilitacji, rewitalizacji oraz podnoszących skuteczność treningów sportowych ma istotny wpływ na rozwój nauki.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd