Kraków. Zmodernizowana apteka i certyfikat akredytacyjny dla Szpitala Narutowicza

21 grudnia, w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza zostały oddane do użytku zmodernizowane pomieszczenia Apteki Szpitalnej oraz zakupiona aparatura medyczna. Szpital otrzymał także Certyfikat Akredytacyjny. W wydarzeniu wziął udział Sekretarz Miasta Krakowa Paweł Stańczyk.

W ramach modernizacji została kompleksowo przebudowana Apteka Szpitalna, która stanowić będzie wyodrębniony kompleks pomieszczeń z wewnętrzną komunikacją, windą transportową oraz wydzieloną strefą Pracowni Leków Cytostatycznych. Wyposażona została w odpowiednią infrastrukturę techniczną. W ramach przebudowy zaadaptowane zostały również dla potrzeb Apteki pomieszczenia stanowiące do tej pory nieużytkowane pustostany na poziomie piwnic. Całkowita powierzchnia przebudowana wyniosła 453 m². W ramach pierwszego wyposażenia zakupiony został sprzęt i aparatura niezbędna do pracy Apteki Szpitalnej. Łączny koszt zadania wyniósł: 4 275 000 złotych brutto, w tym: środki finansowe Miasta – 4 242 000 złotych, środki własne Szpitala – 33 000 złotych.

Realizacja zadania wynikła z konieczności poprawy stanu szatni dla pracowników Szpitala oraz wykorzystania zwolnionych po przeniesionej do innej lokalizacji Centralnej Sterylizatorni pomieszczeń. Wyodrębniono miejsce dla potrzeb szatni damskiej i męskiej, wygospodarowano pomieszczenia węzłów sanitarnych wraz z natryskami. Przegrupowano również pomieszczenia warsztatów elektrycznych i hydraulicznych wyposażając je w wymagany kompleks socjalny. W ramach wyposażenia zakupiono szafki ubraniowe, ławki, stoły do warsztatów i krzesła. Wykonano roboty budowlano-instalacyjne. Prace prowadzone były na powierzchni 415 m² na poziomie piwnic budynku głównego Szpitala.

Łączny koszt prac wyniósł: 607 000 złotych brutto, w tym: środki finansowe Miasta – 602 000 złotych, środki własne Szpitala: - 5 000 złotych.

 

Zakupiona została aparatura medyczna i sprzęt medyczny z zakresu endourologii, laparoskopii oraz platformy elektrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Urologii, a także dla potrzeb oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołu Bloków Operacyjnych – Sala Operacyjna Oddziału Urazowo-Ortopedycznego. W ramach zakupów znalazły się: zestaw laparoskopowy i endourologiczny z torem wizyjnym, cystoskop z optykami, diatermia chirurgiczna z wyposażeniem- 2 komplety, napęd do ortopedii i chirurgii urazowej (wiertarka ortopedyczna), instrumentarium laparoskopowe, resektoskop bipolarny, manipulator ginekologiczny, kardiotokograf, lampa czołowa. Łączny koszt wyniósł: 637 000 złotych brutto, w tym: środki finansowe Miasta – 632 000 złotych, środki własne Szpitala – 5 000 złotych.

Szpital zakupił aparaturę i sprzęt medyczny dla zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży. W ramach przyznanej przez miasto dotacji zakupiono stół operacyjny, aparat do znieczulania z kardiomonitorem, urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej, defibrylator, respirator stacjonarny, respirator transportowy. Łączny koszt wyniósł: 746 000 złotych brutto, w tym: środki finansowe Miasta Krakowa – 740 000 złotych, środki własne Szpitala: 6 000 złotych.

Łączny koszt wszystkich inwestycji w placówce wyniósł – 6 265 000 złotych; w tym: środki finansowe Miasta Krakowa – 6 216 000 złotych, środki własne Szpitala – 49 000 złotych.