Pomóż dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym

 

Rozpoczęła się szósta edycja programu „Mecenas Dziecięcych Talentów”. Jego celem jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Krakowa, które ze względów materialnych, bytowych lub rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. W tegorocznej edycji bierze udział 17 dzieci.

Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami.


Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot, Fundacja Czas Dzieci oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapraszają firmy i osoby prywatne do włączenia się w projekt Mecenas Dziecięcych Talentów.

Bez pomocy ludzi „wielkiego serca", lokalnych przedsiębiorców, darczyńców, którzy będą aktywnie włączać się w inicjatywę, nie uda się wesprzeć talentów dzieci. Szukamy firm lub osób prywatnych, które będą w stanie wesprzeć finansowo zajęcia, kursy i warsztaty czy pomoce naukowe, dzięki którym dzieci będą mogły zrealizować swoje pasje i marzenia.

Lista mecenasów i sylwetki dzieci zakwalifikowanych do projektu dostępne są na portalu.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd