Siedmioro ukraińskich uczniów w krośnieńskich technikach

 

Siedmioro ukraińskich uczniów rozpoczęło naukę w trzech krośnieńskich technikach. W Szczepaniku będzie się uczyć 4 uczennice, w Mechaniku 2 uczniów, a w ZSKU – 1 uczeń. Możliwość kształcenia ukraińskiej młodzieży w Krośnie to wynik współpracy z kijowską firmą Pan Polski.

– Firma Pan Polski od kilku lat współpracuje z wieloma polskimi uczelniami i szkołami ponadgimnazjalnymi. Chcemy nadal współpracować z krośnieńskimi szkołami, które są znane z jakości kształcenia i różnorodności oferty edukacyjnej. Bardzo się cieszę, że siedmioro młodych ludzi może rozpocząć naukę w Krośnie. Mam nadzieję, że już w kolejnym roku uda się zwiększyć limit miejsc i za rok jeszcze większa grupa młodych ludzi będzie mogła uczyć się w tym mieście – powiedział na zakończenie spotkania Witalij Czuchmanenko.

W ramach ustalonych na ten rok limitów pomiędzy miedzy miastem a firmą Pan Polski dyrektorzy szkół przyjęli łącznie siedmiu uczniów. Wszyscy otrzymają niezbędne podręczniki do kształcenia zawodowego. Mają już legitymacje szkolne oraz bilety miesięczne. Ustalono również, że najbliższa wizyta w domach rodzinnych przewidziana jest w okresie przerwy świątecznej.

Po uroczystości rozpoczynającej nowy rok szkolny w ZSP Nr 1 zastępca prezydenta Krosna Bronisław Baran spotkał się z uczennicami z Ukrainy i ich rodzicami. W uroczystości wzięli udział także zaproszeni goście w tym Witalij Czuchmanenko – dyrektor firmy Pan Polski z Kijowa inicjator kształcenia ukraińskich uczniów w Krośnie.

– Wszystkim uczniom życzę dobrych ocen, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, wspaniałych szkolnych przyjaźni oraz ciekawych zajęć w przyjemnej szkolnej atmosferze, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły dobrego roku szkolnego. Szczególnie ciepłe życzenia kieruję do pierwszoklasistów, w tym do uczniów, którzy przybyli z daleka by uczyć się w krośnieńskiej szkole – powiedział do uczniów Bronisław Baran.

Zastępca prezydenta zwrócił się także do obecnych na sali rodziców, podkreślając ich rolę w wychowaniu młodych ludzi, zachęcał do systematycznej współpracy ze szkołą.

– Kształcenie uczniów z innego kraju jest nowym wyzwaniem dla szkoły – powiedział po roboczym spotkaniu z rodzicami dyrektor szkoły Andrzej Gregorczyk. – Wszystkie uczennice są po kursie języka polskiego w Kijowie, ale już po pierwszych rozmowach widać, że konieczne będą dodatkowe lekcje języka polskiego, szczególnie w zakresie umiejętności pisania i szybkiego czytania. Uczennice będą też uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, aby wyrównać różnice programowe, ale do tego potrzebna jest wcześniejsza diagnoza nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Jestem jednak przekonany, że wybór naszej szkoły okaże się trafny i uda się bez większych problemów zrealizować Wasze wspólne marzenia o dobrym wykształceniu – powiedział do rodziców dyrektor.

Rodzice uczniów z Ukrainy mieli także okazję poznać wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego, otrzymali hasła dostępu do dziennika elektronicznego i przeszli krótki kurs jego obsługi, dzięki czemu na bieżąco będą mogli śledzić postępy dzieci. Mieli też okazję obejrzeć pracownie szkolne.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd