Inteligentny monitoring już działa

   • W Krośnie działa już inteligentny system monitoringu jakości powietrza
  • Na terenie miasta umieszczono 12 czujników, które w sposób ciągły wykonują pomiary
  • Czujniki pomiarowe są podłączone do sieci internetowej i przesyłają dane 

W Krośnie działa już inteligentny system monitoringu jakości powietrza. Na terenie miasta umieszczono 12 czujników, które w sposób ciągły wykonują pomiar stężenia pyłu PM2,5, pyłu PM10, temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza atmosferycznego.

Czujniki pomiarowe są podłączone do sieci internetowej i przesyłają dane do firmy dokumentującej pomiar. Uzyskane pomiary są dostępne na stronie internetowej gdzie każdy mieszkaniec Krosna może zapoznać się z aktualnym stanem zanieczyszczeń środowiska. Wystarczy wejść na stronę internetową i wybrać jeden z punktów pomiarowych na terenie miasta.

 

Taki monitoring zanieczyszczeń będzie prowadzony przez rok i pozwoli na bieżącą informację o wielkości zanieczyszczeń w poszczególnych rejonach miasta. Daje to również możliwość porównania poziomu zanieczyszczeń w okresie letnim i zimowym.

Główną przyczyną powstawania pyłu PM2,5 i pyłu PM10 jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja zanieczyszczeń powstających w wyniku ogrzewania domów paliwami stałymi (węgiel i drewno), jak również emisja komunikacyjna związana z ruchem pojazdów samochodowych.

Mierzone wartości odnoszone są do wartości indeksu CAQI, jak również do wielkości średniodobowej. Wskaźnik CAQI jest to wskaźnik godzinowej jakości powietrza. Jego wartość informuje o tym, jak czyste lub zanieczyszczone jest powietrze, a także jak oddychanie nim wpływa na zdrowie. Skala europejska (CAQI) składa się ze wartości od 0 do 100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe ryzyko zaistnienia negatywnych symptomów zdrowotnych i złego samopoczucia. System umożliwia przegląd pomiarów z ostatnich 24 godzin jak również prognozowana wielkości zanieczyszczeń na najbliższą dobę.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd