Krosno. Zapisy do szkół podstawowych

Ruszyły zapisy dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018. Przyszłych uczniów można zgłaszać online. Na stronie internetowej dostępne są formularze, dokumenty oraz informatory.

Przypomnijmy, że do podstawówki mogą uczęszczać 7- oraz 6-latki. W przypadku dzieci 6-letnich, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola wymagane jest dostarczenie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Trzeba pamiętać, by sprawdzić, czy szkoła znajduje się w granicy danego obwodu. W przypadku osób, które nie mają dostępu do internetu, dokumenty pobiera się w szkole, a następnie są one wprowadzane do systemu przez personel placówki. Zapisy trwają do 15 marca 2017 r.

Przyjęcie dzieci do szkoły obwodowej jest obowiązkowe. Jeśli jednak rodzice chcą zapisać dziecko do innej szkoły, muszą złożyć wniosek. Ilość miejsc jest jednak ograniczona i będzie podana do wiadomości publicznej po skończeniu naboru. Harmonogram rekrutacji i terminy składania wniosków dla uczniów spoza obwodu będą dostępne w drugiej połowie marca.

Szczegółowe zasady naboru są opisane w „Poradniku dla rodziców” znajdującym się na stronie internetowej.