Krzepice. Spotkanie opłatkowe

18 grudnia 2016 roku odbyło się Spotkanie Opłatkowe przygotowane dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach, w szczególności dla osób samotnych i rodzin dysfunkcyjnych. Przy wspólnym wigilijnym stole spotkali się podopieczni MG OPS w Krzepicach, Proboszcz Parafii w Starokrzepicach pracownicy Ośrodka, Burmistrz Krzepic oraz Radni Rady Miejskiej w Krzepicach.

 

Spotkanie opłatkowe rozpoczęła powitaniem wszystkich przybyłych gości Katarzyna Droś – kierownik MG OPS. Również Pan Krystian Kotynia – burmistrz Krzepic i Pan Mateusz Kluba – przewodniczący Rady Miejskiej w Krzepicach w imieniu swoim, jak i władz samorządowych złożyli wszystkim przybyłym najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych pełnych życzliwości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie. Ksiądz Jacek Kołodziejczyk skierował do zgromadzonych słowo Ewangelii, przypominające o narodzinach Jezusa Chrystusa, a po odmówieniu modlitwy i udzieleniu błogosławieństwa złożył wszystkim życzenia oraz zachęcił do wspólnego śpiewania kolęd.

 

Niespodzianką była możliwość wysłuchania wierszy Pani Anny Kisteli, mieszkanki Zajączek Drugich, w wykonaniu samej autorki.

Po części artystycznej nastąpiło dzielenie się opłatkiem. Moment łamania się opłatkiem zawsze jest wspaniałą okazją do wyrażenia najgłębiej skrytych w sercu uczuć.

 

Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, które spożywamy podczas wigilijnej wieczerzy. Wszystkim uczestnikom towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera.