Krzepice. Ustawowy zakaz spalania śmieci

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Krzepice, iż na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych obowiązuje ustawowy zakaz spalania śmieci. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

W okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych" kłopotów.

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jednym z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spalania. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest długa.

Ilość odpadów komunalnych produkowanych w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi ok. 1kg dziennie. W liczącym ok. 200 dni sezonie grzewczym daje to 200kg odpadów na osobę, czyli 800kg dla czteroosobowej rodziny. Zakładając, że palne jest ok 50% masy powstałych odpadów, otrzymujemy 400kg śmieci możliwych do spalenia. Licząc ich wartość opałową na poziomie 17MJ/kg w porównaniu do przeciętnego węgla, którego wartość opałowa wynosi 26MJ/kg, 400kg palnych składników domowych śmieci, jakie wyprodukuje w ciągu zimy czteroosobowa rodzina, da tyle ciepła, ile 260kg węgla. Przy cenie węgla 800 zł/t, dzięki paleniu domowych śmieci przez całą zimę uda się oszczędzić zaledwie 200zł.

Nawet sporadyczne spalanie odpadów powoduje dużo szybszą konieczność wymiany kotła i naprawy przewodów kominowych, ponieważ wystarczą symboliczne ilości kwasu solnego, które osiadając w chłodnym miejscu kotła będą powodować jego korozję.

Wielu z nas ma problemy ze zrozumieniem, że jeśli nie ma konsekwencji od zaraz, to nie znaczy, że nie nadejdą nigdy. Płuca stanowią doskonałą drogę dla szkodliwych substancji do rozprzestrzenienia się po całym organizmie. Stale żyjąc w kontakcie z zanieczyszczeniami, hodujesz różne przykre dolegliwości, które pojawiają się za 5, 10, a nawet 40 lat.

Koszty wymiany kotła i napraw przewodów kominowych są znacznie wyższe niż „oszczędności” ze spalania odpadów i idą w tysiące złotych a problemów zdrowotnych nie da się wycenić ani przeliczyć na żadne pieniądze.

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem.