Wsparcie w segregacji dla niewidomych

 

Legnica przystąpiła do programu „Segreguję – nie widzę przeszkód”. To pierwszy w Polsce program mający na celu wsparcie osób słabowidzących i niewidomych w sortowaniu odpadów.

Miasto kupiło specjalne naklejki na pojemniki odpadowe, które pomogą osobom niewidomym oraz słabowidzącym, a także seniorom i dzieciom w samodzielnej segregacji odpadów. Wypukłe naklejki opisują różne rodzaje odpadów: papier, plastik, szkło, bioodpady, zmieszane i baterie. Wykonane są z tworzywa PET, a w częściach wypukłych zawierają napisy w alfabecie Brailla, w alfabecie łacińskim oraz piktogramy. Na czarnym tle umieszczone są żółte litery i oznaczenia graficzne.

Naklejki od 2 listopada są bezpłatnie przekazywane wszystkim, którzy chcą wesprzeć osoby z dysfunkcjami wzroku. Wystarczy zgłosić się do Wydziału Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy, plac Słowiański 8, pokój nr 309, tel. 76 72 12 343.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd