Projekt umowy o partnerstwie Legnicy z niemieckim miastem Miśnią

 

Prezydent Tadeusz Krzakowski przesłał do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie Legnicy z niemieckim miastem Miśnią. Tamtejsza rada uchwałę o podobnej treści przyjęła jednogłośnie 1 listopada. Zarówno Legnica, jak i Miśnia mają w swoich herbach lwa, można więc powiedzieć, że będzie to partnerstwo lwich miast.

Prezentujemy uzasadnienie do uchwały, którą zajmą się legniccy radni na najbliższej sesji.

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Dwight Eisenhower, powiedział, że: „Program Miast Siostrzanych [Partnerskich] jest ważnym źródłem negocjacji władz rządowych pozwalającym ludziom na wyrażenie samych siebie we wspólnych pragnieniach przyjaźni, życzliwości i współpracy dla lepszego świata dla wszystkich.” Słowa te najlepiej wyrażają ideę partnerstwa, które należy rozumieć właśnie jako próbę budowania lepszej rzeczywistości.

W myśl tych słów, przez ostatnie kilkanaście miesięcy, przygotowano podwaliny pod zawarcie partnerstwa z Miśnią, która dołączyłaby do grona pozostałych miast partnerskich Legnicy - Wuppertalu (Republika Federalna Niemiec), Drohobycza (Ukraina), Blanska (Czechy) i Roanne (Francja).

Miśnia, nazywana „Perłą Saksonii”, to zabytkowe, 28-tysięczne miasto w południowo-wschodniej części Niemiec, położone nad rzeką Łabą, 26 km od Drezna i 209 km od Legnicy. Początki Miśni datuje się na 929 rok, w którym król Henryk I Ptasznik założył gród obronny na nowo podbitych terenach słowiańskich. Na przestrzeni wieków miasto miało bardzo duże znaczenie dla rozwoju Saksonii. Symbolem miasta jest znana na całym świecie porcelana, wytwarzana w najstarszej w Europie manufakturze, założonej w 1700 roku z polecenia Augusta II Mocnego. Miśnia posiada obecnie sześć miast partnerskich – Vitry-sur-Seine (Francja), Arita-chó (Japonia), Fellbach (Republika Federalna Niemiec), Korfu (Grecja), Litoměřice (Czechy) oraz Provo (Stany Zjednoczone). Historia kontaktów Legnicy i Miśni sięga do lat 70 ubiegłego wieku, kiedy to rozpoczęto współpracę środowisk sportowych i prowadzono liczne wymiany młodzieży.

 

W maju bieżącego roku doszło do spotkania przedstawicieli obu miast, które zorganizowano w Legnicy. Obie strony wyraziły chęć nawiązania współpracy partnerskiej między naszymi miastami. Biuro Nadburmistrza Miśni poinformowało nas, że Rada Miejska Miśni, uchwałą z dnia 1 listopada bieżącego roku, jednogłośnie podjęła decyzję o zawarciu partnerstwa z Legnicą.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Legnicy do partnerstwa z miastem Miśnią w Republice Federalnej Niemiec przed Radę Miejską Legnicy przyniesie korzyści mieszkańcom Legnicy, wpłynie pozytywnie na budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami naszych miast, na budowanie mostów porozumienia pomiędzy naszymi narodami i będzie kontynuacją prowadzonych dotychczas działań. Partnerstwo z Miśnią stworzy możliwości współpracy w zakresie szkolnictwa, kultury, sportu, turystyki, administracji i biznesu.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd