Kontynuacja tradycji garnizonowej

 

– Bardzo się z tego cieszę. Nasze miasto ma imponującą, długą historię i tradycję garnizonową – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Jesteśmy po wizytacji przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Odbyłem ważne spotkania w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Zapadły decyzje. Legnica będzie siedzibą batalionu tej formacji. Konkretnie – obiekty wraz z terenem i infrastrukturą dawnego Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Wrocławskiej 211.

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej prezydent kieruje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości będącej własnością gminy Legnicy. Jej przeznaczeniem będzie siedziba jednostki WOT, o co zwróciło się dowództwo tej formacji wojskowej.

Z deklaracji składanych przez przedstawicieli WOT w Urzędzie Miasta Legnicy wynika, że nakłady na przystosowanie obiektu do potrzeb militarnych, jak np. niezbędne remonty i utrzymanie obiektów w należytym stanie, poniesie wojsko.

– Zależy mi, a także naszym wojskowym partnerom, na szybkim tempie realizacji tego przedsięwzięcia – podkreśla Tadeusz Krzakowski. – Stworzone będzie ponad sto miejsc pracy, co ma znaczenie także gospodarcze, a stała obecność wojska w Legnicy nie tylko ma wartość prestiżową, zwiększy również poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach zagrożenia.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd