Leszno. O rewitalizacji z najmłodszymi

W marcu br. na zlecenie Miasta Leszna rozpoczęto realizację cyklu zajęć warsztatowych dla dzieci ze szkół i przedszkoli zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. Poprzez realizację programu edukacyjnego Miasto chce propagować wiedzę na temat rewitalizacji, kształtować lokalną tożsamość wśród najmłodszych, uświadamiać o odpowiedzialności za publiczną przestrzeń i zachęcać do wykazywania inicjatywy obywatelskiej.

Zajęcia prowadzone są w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w klasach od 1 do 3 w szkołach podstawowych. Potrwają do czerwca tego roku. Cykl warsztatów obejmuje trzy spotkania o różnorakim charakterze trwające ok. 45–90 minut (w zależności od grupy wiekowej i charakteru warsztatów). Pierwsze z nich, dzięki którym dzieci poznają pojęcie rewitalizacji oraz procesy jej towarzyszące w kontekście miasta i najbliższego otoczenia najmłodszych, będą nosić tytuł „Kamienica Oli”. Dzieci z pomocą prowadzącego będą mogły rozwiązywać problemy mieszkańców kamienicy, problemy techniczne samego budynku oraz podejmować działania zmierzające do poprawy jakości codziennego życia mieszkańców i użytkowników kamienicy.

Podczas drugich zajęć pt. „Zaprojektuj swój kawałek świata” najmłodsi będą zachęcani do wykazywania inicjatywy obywatelskiej – przygotowują projekty zmian przestrzeni w swoim otoczeniu. Podczas ostatnich warsztatów dzieci wyjdą w teren w poszukiwaniu idealnego miejsca na realizację swoich pomysłów z warsztatów nr 2. W spacerze będzie towarzyszył grupom zaproszony wcześniej gość – np. Prezydent Miasta, urzędnik, osoba działająca społecznie, przedstawiciel trzeciego sektora lub architekt.

Program zajęć w szkołach jest elementem realizowanego przez Miasto Leszno projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020.