Leszno. Premia kompensacyjna na rewitalizację

W czwartek, 16 marca, o godzinie 16.00 w Ratuszu odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego. Tematem przewodnim będą zasady udzielania premii przyznawanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premia kompensacyjna ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli budynków mieszkalnych oraz właścicieli części budynków mieszkalnych w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku przepisami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach. Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części zaciągniętego kredytu, przeznaczona jest m.in. dla zarządców budynków mieszkalnych, ale również lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła.

 

Natomiast o dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

Wszystkie premie zostaną szczegółowo omówione podczas spotkania, będzie też możliwość indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie obecności drogą mailową na adres rewitalizacja@leszno.pl lub telefoniczną pod numerem 65 529 46 35. Więcej informacji na stronie internetowej.