Leszno. Rusza IV edycja konkursu „Lider Rewitalizacji”

Konkurs ma na celu promowanie działań w zakresie rewitalizacji Leszna. W tegorocznej edycji ocenie podlegają obiekty znajdujące się na obszarze rewitalizacji miasta, których prace remontowe i adaptacyjne zostały zakończone w 2016 r. Opiniowana będzie estetyka i funkcjonalność obiektu oraz wartość i zakres inwestycji. Wpływ na ocenę ma również stopień oddziaływania inwestycji na sytuację społeczną i gospodarczą w obszarze rewitalizacji Leszna.

 

Wziąć udział w konkursie „Lider Rewitalizacji” można po zgłoszeniu, które będzie przyjmowane do czwartku, 31 marca, do godz. 15.00. Deklaracja uczestnictwa może być złożona przez właściciela lub współwłaściciela za zgodą pozostałych współwłaścicieli. W przypadku obiektów użyteczności publicznej do zgłoszenia upoważniony jest kierownik jednostki zarządzającej danym miejscem.

W pierwszej edycji konkursu tytuł „Lidera rewitalizacji 2013” został przyznany Hotelowi Restauracji Wieniawa na leszczyńskim rynku. W drugiej zwyciężył obiekt Apartamenty Leszno, znajdujący się w budynku dawnej piekarni Biegajski przy ulicy Niepodległości 5. Trzeci tytuł został przyznany kompleksowi na Antoninach, w skład którego wchodzą Hotel & Restauracja „Antonińska”, pensjonat dla osób starszych oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Rehabilitacyjny „Niezapominajka. Komisja wyróżniła także kamienicę przy ul. Rynek 34.