Szkolenia z pierwszej pomocy dla łódzkich przedszkolaków, uczniów i seniorów

 

Urząd Miasta Łodzi przygotował 50 tys. Poradników Pierwszej Pomocy. Zawierają one podstawową wiedzę nt. zachowań w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Oprócz telefonów alarmowych i zasad wzywania zespołu ratownictwa medycznego, omówione są zasady postępowania z poszkodowanym i podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Poradnik podpowiada, na jakie objawy zwrócić uwagę, aby szybko zareagować na zawał czy udar mózgu, ale również jak zachować się przy tamowaniu krwotoków, oparzeniach czy zadławieniach.

Poradnik Pierwszej Pomocy ma uniwersalny charakter, został dostosowany do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, skorzystają z niego również ich rodzice i nauczyciele oraz osoby starsze. Po co został wydany? By zwiększyć stan wiedzy w temacie pierwszej pomocy, uwrażliwić na konieczność podejmowania czynności ratunkowych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia oraz zachęcić do reagowania i właściwego postępowania już od najmłodszych lat. Dlatego trafi do łódzkich szkół w ramach edukacji zdrowotnej. Takie zajęcia zostaną zaproponowane szkołom od kwietnia tego roku. Do końca lutego zostanie ogłoszony konkurs na realizatora tego zadania.

 

Poradnik Pierwszej Pomocy

Dla placówek należących do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie (ponad 150 szkół i przedszkoli) pierwsza pomoc jest tematem priorytetowym, bo hasło dla działań prozdrowotnych w bieżącym roku szkolnym brzmi: „Wspólnie na straży bezpieczeństwa w szkole i w przedszkolu”. W ramach Wiosennego Tygodnia Promocji Zdrowia (23–27 kwietnia) placówki zaplanują działania ukierunkowane na zapewnienie odpowiednich warunków tworzących bezpieczną placówkę edukacyjną, a także umiejętności w zakresie reagowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej w sytuacjach, w których to bezpieczeństwo jest zagrożone.

Ponadto w ramach programu „Aktywizacja 60+” w przeciągu ostatnich 3 lat Urząd Miasta Łodzi wydał ok. 30 tys. „Pudełek Życia”, których głównym celem jest informowanie służb medycznych o stanie zdrowia pacjenta. Projekt ten cieszy się dużym zainteresowanie ze strony seniorów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najstarszych mieszkańców Łodzi rozszerzamy projekt o poradnik oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla łódzkich seniorów.

Każda osoba, która zgłosi się po „Pudełko Życia” otrzyma poradnik, w którym znajdzie podstawowe informacje na temat prawidłowych zachowań w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora (ul. Szpitalna 6) zaplanowane zostały również pilotażowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w ramach których seniorzy będą uczyć się m.in. jak prawidłowo wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Szkolenia będą bezpłatne dla uczestników.  Więcej informacji pod numerem: 42 638 50 32.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd