Nowatorski program zazielenienia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

 

Zielone Polesie to nowatorski program zazielenienia Starego Polesia obejmujący m.in. tworzenie ulic-ogrodów, woonerfów i parków kieszonkowych. Miejska Pracownia Urbanistyczna dostała właśnie za niego nagrodę im. Jerzego Regulskiego za najlepszą ideę w kraju.

Na program Zielone Polesie składa się modernizacja kilkunastu ulic w ulice-ogrody i tzw. woonerfy, uspokojenie ruchu, utworzenie nowych terenów zielonych, m.in. w formie parków kieszonkowych (pocket-park) oraz stworzenie warunków do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Program został przygotowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod kierownictwem Anny Sokołowskiej. Obejmuje on historyczną dzielnicę Wiązowa, którą dzisiaj nazywamy Starym Polesiem.

 

Program Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Zespół MPU dostał właśnie za Zielone Polesie nagrodę główną im. Jerzego Regulskiego w kategorii Idea. Nagroda została ustanowiona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje oparte o program Zielone Poleskie rozpoczęły się w 2016 roku na odcinkach ulic Strzelców Kaniowskich, Lipowej i Pogonowskiego. Zamieniły się one w miejsca przyjazne mieszkańcom, ze szpalerami drzew, ławkami i kwietnikami. Został na nich uspokojony ruch i zachowane miejsca parkingowe. Kolejne powstają na ul. Wólczańskiej i 1.Maja.

 

Nagroda im. Jerzego Regulskiego

Od 2016 roku powstały także 4 parki kieszonkowe. Wolne miejsca między kamienicami zwykle się zabudowuje, aby uzupełnić pierzeję. W przypadku Starego Polesia, na którym terenów zielonych jest mało, te „kieszenie” zamienia się w małe parki. Dwa powstały przy ul. Strzelców Kaniowskich i po jednym przy ul. Legionów i Struga. W tym roku powstaną dwa kolejne przy ul. Pogonowskiego.

To tylko początek. W tej chwili – wspólnie z mieszkańcami – powstają projekty trzech kolejnych odcinków ulic: Lipowej z Próchnika, Strzelców Kaniowskich oraz Lipowej. Dzięki temu projektowi, realizowanemu na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach pilotażowego programu rewitalizacji, powstanie model współpracy z mieszkańcami przy projektowaniu przestrzeni publicznych, z którego będzie mógł korzystać cały kraj.

 

Program zazielenienia Starego Polesia

W skład zespołu projektowego, który przygotował program Zielone Polesie wchodzą: Anna Sokołowska, Gerard Goszczko, Małgorzata Saciuk i Bartłomiej Idzikowski. Dyrekcja: Robert Warsza, Danuta Lipińska, Aneta Tomczak.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd