Akcja poprawy bezpieczeństwa na drogach

 

Celem tej akcji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wzrost świadomości związanej z byciem świadomie widocznym na drodze oraz promocją używania elementów odblaskowych głównie wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych. Ma być on osiągnięty przez prezentację m.in. w przedszkolach i szkołach Łodzi „urządzenia” nazwanego „magiczną” tubą.

Tuby w prosty, ale jednocześnie bardzo dobitny sposób pokazują różnicę jak po zmierzchu widoczna jest osoba z odblaskami lub bez nich. Ich wielką zaletą jest to, że w każdej chwili i w dowolnym miejscu, bez względu na porę dnia i nocy możemy zaprezentować symulację drogową „po ciemku”.

Olbrzymią zaletą tej akcji jest to, że nie jest jednorazowa. Ma ona z założenia trwać, co najmniej pół roku a może i dłużej. Żeby była ona pewnego rodzaju inspiracją i tym przysłowiowym „kijem włożonym w mrowisko”, który sprowokuje dalsze działania. Na stronie organizatora akcji www.y4u.pl będzie pełna informacja na temat akcji.

Bezpieczeństwo jest pojęciem wirtualnym i czymś „nienamacalnym”. Bardzo często słyszymy, że „nas to nie dotyczy” lub „nam się takie rzeczy nie przytrafią”. Ale czy tak jest naprawdę? Statystyki mówią coś zupełnie innego. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że każdego dnia na polskich drogach ginie ok. 10 osób, z czego 4 to piesi i rowerzyści, często nieoznakowani. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Piesi, rowerzyści, motocykliści i kierowcy samochodów – wszyscy w takiej czy innej formie korzystamy z dróg i jesteśmy ich użytkownikami. I każda z tych grup ma w pewnym sensie wpływ na inną. Edukując m.in. najmłodszych mamy wielką szansę nauczyć ich prawidłowych wzorców zachowań, które później „zabiorą” ze sobą najpierw na rowery a potem do samochodów. Czy będą to te dobre, czy złe zależy również od nas.

Przestańmy wreszcie narzekać, że jest źle. To akurat wiedzą już wszyscy. Czas na zmiany. I tych zmian możemy dokonać razem. Dzięki temu wyjątkowemu projektowi każdy z nas, będąc jego częścią, będzie mógł powiedzieć, że przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Jeśli dzięki temu uda się uratować, choć jedno ludzkie życie, będzie to oznaczało, że warto było to robić.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd