Tematem finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

   • 25–26 maja w Łodzi odbędzie się Konferencja Narodowego Kongresu Nauki
  • Dyskusje będą elementem procesu powstawania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
  • Łódzka konferencja jest przedostatnią z cyklu poprzedzającego Narodowy Kongres Nauki 

„Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego” będzie tematem konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się w Łodzi w dniach 25–26 maja 2017 roku Konferencję wspólnie z MNiSW organizuje łódzkie środowisko akademickie. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu, ważnym dla przyszłości edukacji wyższej i nauki, zapowiedziało ponad 600 osób. Obrady toczyć się będą w EC1 Łódź – Miasto Kultury, jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów architektonicznych w centrum miasta.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy szerokim udziale przedstawicieli środowiska akademickiego, przygotowuje całkowicie nowy ład w nauce i szkolnictwie wyższym. Celem planowanych zmian jest to, aby osiągnięcia polskich badaczy znalazły się w światowej czołówce, a polskie uczelnie zapewniały kształcenie na najwyższym poziomie i zostały docenione w światowych rankingach. Finansowanie uczelni ze środków publicznych, wokół którego koncentrować się będzie łódzka konferencja, stanowi jedno z ważniejszych wyzwań i jeden z najistotniejszych elementów powstającego nowego modelu nauki i edukacji wyższej.

Łódzka konferencja jest przedostatnią z cyklu poprzedzającego Narodowy Kongres Nauki, zaplanowany w Krakowie w dniach 19–20 września 2017 roku. Dyskusje prowadzone w czasie tych spotkań są ważnym elementem procesu powstawania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W czasie dwudniowej konferencji odbędzie się szeroka debata w gronie ekspertów z polskich i zagranicznych uczelni oraz MNiSW. Konferencję rozpocznie wystąpienie programowe wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Wśród kluczowych tematów konferencji są m.in. modele finansowania i ich powiązanie ze strategią rozwoju w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego oraz finansowe stymulowanie i wspieranie doskonałości naukowej i dydaktycznej. Poruszone zostaną też zagadnienia dotyczące finansowania działalności studenckiej oraz systemu pomocy materialnej dla studentów, a także kwestie finansowania grantowego oraz nakładów na infrastrukturę badawczą. Omówione zostaną ponadto doświadczenia międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych.

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd