Międzynarodowa Wystawa EXPO Astana 2017

   • Celem udziału Polski w wydarzeniu jest budowa trwałego zaufania dla marki POLSKA
  • Wystawa „Energia przyszłości” ma przedstawiać kraj jako aktywny, nowoczesny i silny
  • Dla Kazachstanu to przykład wielkiego sukcesu transformacji gospodarczo-politycznej 

Z uwagi na fakt ubiegania się przez Rzeczpospolitą Polską oraz Miasto Łódź o przyznanie praw do organizacji Wystawy EXPO w 2022 roku, część przestrzeni Ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017 dedykowana będzie prezentacji i promocji kandydatury do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022. To kolejny etap działań komunikacyjnych i promocyjnych w staraniach miasta o EXPO 2022, obejmujący okres czerwiec–wrzesień 2017.

Głównym celem udziału Polski w EXPO 2017 jest budowa trwałego zaufania dla marki POLSKA. Przez pryzmat tematu przewodniego Wystawy – „Energia przyszłości” – chcemy opowiadać o Polsce jako kraju aktywnym na arenie międzynarodowej, nowoczesnym, o silnym potencjale pracowitych i wykształconych ludzi, kraju, który dla Kazachstanu jest przykładem wielkiego sukcesu transformacji gospodarczo-politycznej, kraju notującego stały wzrost PKB, kraju nowoczesnych technologii i rozwiązań, ale opartego na tradycji i szanującego swoją historię.

 

Nadchodzące EXPO uznajemy za szczególnie ważne, ponieważ po raz pierwszy odbywa się w Azji Centralnej, w Kazachstanie, z którym Polska powiązana jest poprzez wspólną historię, liczną diasporę mieszkających tam Polaków oraz rozwijającą się wymianę handlową. Kazachstan z kolei postrzega organizację Międzynarodowej Wystawy EXPO w Astanie jako ogromną szansę na poprawę infrastruktury, ożywienie stosunków gospodarczych, przyciągnięcie inwestycji zagranicznych firm, wzrost ruchu turystycznego czy wreszcie budowę i umocnienie wizerunku kraju.

Obecność Łodzi na Wystawie w Astanie ma przede wszystkim przyczynić się do promocji kandydatury Polski i Łodzi do organizacji EXPO w 2022 r. w Łodzi poprzez włączenie tego wątku do wszystkich inicjatyw podejmowanych podczas Astana EXPO 2017: od budowy ekspozycji, przez program gospodarczy, kulturalny, aż po wspólne przedsięwzięcia komunikacyjne/informacyjne.

 

Organizatorzy Wystawy szacują liczbę wizyt podczas Wystawy EXPO w Astanie na 5 milionów, przy założeniu, że odwiedzających Wystawę będzie 2 miliony osób. Zakładana średnia liczba odwiedzających Wystawę przeciętnego dnia wyniesie około 50 000 osób, a maksymalna estymowana liczba zwiedzających na dzień to około 110 000 osób. 85% zwiedzających będzie pochodziła z miasta Astany i innych regionów Kazachstanu, a 15% to będą goście zagraniczni.

Polska Ekspozycja obejmuje łącznie około 1000 m2 zlokalizowanych na dwóch poziomach. Na I poziomie znajduje się główna część wystawy, gdzie będzie prezentowana merytoryczna zawartość przekazu Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie. Na poziomie II – przestrzeń biurowa i konferencyjna oraz restauracja i sklep. Przestrzeń będąca do dyspozycji Łodzi to około 160 m2 obejmująca restaurację i sklep.

 

Koncepcja i projekt łódzkiej części ekspozycji czyli restauracji i sklepu powstała w Pracowni Robót Sztukatorskich i Konserwacji Zabytków ARKADY w Łodzi. Ma charakter multimedialny i interaktywny. Centralnym punktem wystawy jest makieta, która prezentuje wybrane elementy architektoniczne centrum Łodzi. Kolejna część ekspozycji to projekcje na ścianach. Odbywają się one zarówno w części centralnej, jak i na ścianach sal konsumpcyjnych. Są opowieścią o powstającym mieście, które zaczyna się rozrastać i zmieniać swój charakter wraz z upływającym czasem.

Koncepcja wystawy obejmuje również strefę baru (będącego repliką baru z Pubu Łódź Kaliska) zaplecza gastronomicznego oraz strefy sklepu oferującego towar reprezentatywny dla poszczególnych województw w szczególności łódzkie specjały, upominki, gadżety.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd