Lublin. 100. rocznica urodzin mjr. Kowalskiego

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zaprasza w poniedziałek, 23 stycznia, na uroczystości 100. rocznicy urodzin mjr. Bolesława Kowalskiego, żołnierza wojny obronnej 1939 r., uczestnika ostatniej bitwy pod Kockiem i partyzanta ZWZ-AK oraz 70-lecia utworzenia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów – Federacji Światowej i 27. lat działalności Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie.

Obchody rozpoczną się o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej LUW w Lublinie. Po przywitaniu gości laudację na cześć jubilata wygłosi mjr Bogdan Walas. Następnie głos zabierze minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek, który uhonoruje dyplomami uznania osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu.

W dalszej części uroczystości przewidziano wręczenie odznak „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, wręczenie medalu Prezydenta Miasta Lublin dla mjr. Bolesława Kowalskiego, a także występy artystyczne Zespołu Tańca Ludowego UMCS.