Lublin. Dzikie zwierzęta, jak się zachować?

Miasto rozpoczyna dystrybucje ulotek i plakatów informacyjnych ze wskazówkami, jak zachować się w przypadku napotkania dzikich zwierząt. Materiały zostaną udostępnione w Biurach Obsługi Mieszkańców, siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, a także przekazane Radom Dzielnic i Spółdzielniom Mieszkaniowym oraz Domom Kultury. Część materiałów trafi do placówek oświatowych, gdzie zostaną wykorzystane jako materiały dydaktyczne podczas specjalnych pogadanek na ten temat.

Rozdysponowanych zostanie łącznie 2 tysiące plakatów i ponad 66 tysięcy ulotek, w tym 30 tysięcy zaprojektowanych w specjalnej wersji dla dzieci.

 

Występowanie dzikich zwierząt na obszarze miasta to temat nowy. Zwierzęta przemieszczają się na tereny zamieszkałe przez ludzi w poszukaniu łatwo dostępnego pożywienia czy ze względu na rozwój urbanistyczny na terenach, które wcześniej były ich stałym miejscem bytowania.

W przypadku napotkania dzikiego zwierzęcia, takiego, jak lis czy dzik, władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność. Należy zachować spokój i bezpieczną odległość. Nie należy krzyczeć, biegać, próbować płoszyć zwierzę, podchodzić blisko, próbować oswajać, dotykać czy głaskać. Zwierząt nie można też karmić. Najlepiej wycofać się lub odejść powoli w drugą stronę, nie wykonując gwałtownych ruchów. W sytuacjach, gdy czujemy się zagrożeni, należy wezwać Straż Miejską pod nr tel 986.

Miasto podejmuje działania interwencyjne polegające na każdorazowej próbie odłowu zwierząt po zgłoszeniach mieszkańców do Straży Miejskiej. Realizatorem Planu postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie Lublina jest Lubelskie Centrum Małych Zwierząt.