Lublin. Gala „Super Opiekun” i „Super Żłobek”

Władze miasta zapraszają na uroczystą galę ogłoszenia wyników i wręczenie nagród w konkursach „Super Opiekun 2016”: Małe dziecko – nasza inspiracja oraz „Super Żłobek 2016”: Żłobek przyjazny dziecku i rodzinie, która odbędzie się w Trybunale Koronnym o godz. 14.30.

Tytuł „Super Opiekuna” otrzymuje osoba, która w swojej codziennej pracy wykazuje się kreatywnością, zaangażowaniem oraz wysoką kulturą osobistą, potrafi także budować satysfakcjonujące relacje z dziećmi, współpracownikami i rodzicami swoich podopiecznych. Ponadto „Super Opiekun” to ten, kto przejawia troskliwy i empatyczny stosunek do dzieci, realizuje różne formy opiekuńczo-edukacyjne na najwyższym poziomie, gwarantuje opiekę najlepszej jakości, respektuje prawa dziecka i działa w oparciu na wzajemnym szacunku, otwartości i wrażliwości.

„Super Żłobek” rekomendują rodzice poprzez swobodne wypowiedzi w anonimowych ankietach, w których oceniają jakość sprawowanej opieki, realizację zadań opiekuńczo-edukacyjnych, aranżację przestrzeni do zabawy oraz opartą na partnerstwie współpracę z placówką. Jej podstawą jest rozumienie decydującej roli rodziców w rozwoju dziecka poprzez stworzenie płaszczyzny do wspólnego działania.

To już czwarta edycja inicjatywy, która jest wyrazem stałej troski Miejskiego Zespołu Żłobków o podnoszenie jakości świadczonych usług oraz wdrożenie najnowszych standardów opieki w lubelskich żłobkach publicznych. Super Opiekun i Super Żłobek dają gwarancję wysokiego poziomu działań skierowanych na pracę z małym dzieckiem oraz pobudzają opiekunów do coraz lepszej i bardziej kreatywnej pracy.