Lublin odbudowuje współpracę w obszarze przemysłu motoryzacyjnego

 

Lublin, Radom i Starachowice rozpoczynają współpracę w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego – to powrót do silnych tradycji gospodarczych w gminach będących sygnatariuszami Listu intencyjnego.

– Współpraca miast w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego oraz branż pokrewnych to nie tylko korzyści dla przedsiębiorstw, ale też dla samorządu. W jej efekcie zwiększy się zatrudnienie w gminach, wzrośnie liczba podmiotów gospodarczych oraz poziom ich innowacyjności, ale co najważniejsze, zdecydowanej poprawie ulegnie konkurencyjność inwestycyjna miast, co bez wątpienia przełoży się na przyciąganie nowych inwestycji – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

 

Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa

Jednym z kluczowych założeń Klastra jest wzmacnianie powiązań kooperacyjnych w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego, służące poprawie konkurencyjności poprzez podniesienie poziomu innowacyjności oraz intensyfikację współpracy między sektorem nauki a biznesu. Intencją Miasta Lublin oraz Członków Założycieli Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa jest przede wszystkim integracja i wykorzystanie potencjału rozwoju przemysłu.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd