Lublin. Ostatni tydzień zgłoszeń do nagród w dziedzinie kultury

Już tylko do 10 lutego trwa nabór zgłoszeń do nagród w dziedzinie kultury: Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2016 rok, Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2016 roku, Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności oraz Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2016.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, czyli mieszkańcy, jak i osoby prawne, tj. fundacje, stowarzyszenia, firmy, korporacje oraz różne inne podmioty. Zgłoszenia na właściwych formularzach w formie pisemnej należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin. Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej miasta.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 lutego. O zachowaniu tego terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału Kultury.

Każda z nagród przeznaczona jest dla jednego laureata. Laureatów poznamy podczas dorocznej Gali Kultury, organizowanej zgodnie z tradycją, na wiosnę.