Lublin. Program partycypacji społecznej doceniony przez ekspertów

Program partycypacji społecznej Miasta Lublin „Twoje miasto, Ty decydujesz” został doceniony przez ekspertów i zarekomendowany przez Polskę do prezentacji podczas 9. Europejskiej Konferencji Jakości 2017, która odbędzie się w dniach 15–16 maja 2017 r. na Malcie.

Spośród 10 zgłoszonych przez różne podmioty praktyk, eksperci wybrali dwie – jedną z Lublina, drugą zgłoszoną przez Izbę Celną w Białymstoku tj. Asystent Granica – wirtualny przewodnik po polskich przejściach granicznych.

Eksperci docenili użyteczność, innowacyjność i adaptacyjność programu Miasta Lublina, zaś szczególną uwagę zwrócili na inicjatywę Zielonego Budżetu Obywatelskiego – mechanizmu, który umożliwia mieszkańcom i mieszkankom zgłaszanie pomysłów w zakresie tworzenia nowych lub doskonalenia istniejących obszarów zielonych.

Kolejnym krokiem będzie ocena praktyki przez organizatorów konferencji, którzy podejmą ostateczną decyzję, czy dana praktyka, przesłana przez kraj członkowski UE, zostanie prezentowana podczas konferencji na Malcie.

9. Europejska Konferencja Jakości, która odbędzie się na Malcie w dniach 15–16 maja 2017 r., odbywa się w ramach współpracy Polski w Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (EUPAN) i jest organizowana cyklicznie, co dwa lata. Konferencja stanowi platformę wymiany, ale też promocji dobrych praktyk w krajach UE.