Lublin. Regulamin konsultacji społecznych

W Lublinie zostaje rozpoczęta dyskusja na temat nowego regulaminu konsultacji społecznych. Władze miasta czekają na uwagi mieszkańców w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych przesyłane do 22 lutego drogą elektroniczną na adres partycypacja@lublin.eu oraz przedstawione na spotkaniu publicznym 20 lutego o godz. 17.00 w Biurze Partycypacji Społecznej.

– Ostatnie 7 lat to olbrzymie zmiany w zakresie partycypacyjnego zarządzania w polskim samorządzie. W 2010 roku Lublin był jednym z liderów uchwalając jako jedno z pierwszych miast regulamin konsultacji społecznych. Po tych kilku latach przyszedł czas na jego aktualizację. To kolejne nasze działanie, które wzmocni i uprości mechanizm dialogu z mieszkańcami – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Od 2010 roku w mieście funkcjonuje regulamin konsultacji społecznych. Po kilku latach jego stosowania, została przeprowadzona ocena funkcjonowania i na jej podstawie stworzono nowy projekt uchwały. Powstał on w wyniku warsztatów, w których uczestniczyli mieszkańcy Lublina, w szczególności osoby aktywne w radach dzielnic i organizacjach pozarządowych. Projekt uwzględnia także zmiany jakie zaszły w praktyce działań partycypacyjnych na przestrzeni ostatnich pięciu lat w Polsce.

Celem proponowanych zmian jest uproszczenie procedury konsultacji, stworzenie stałego mechanizmu ich planowania i ewaluacji oraz dodanie nowych form konsultacji, jakie zostały przetestowane w Polsce w ciągu ostatnich lat.