Lublin. Ruszą konsultacje społeczne

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017–2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski można zgłaszać do Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Lublin lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@lublin do 4 kwietnia 2017 roku.

Prezentowany projekt Programu rewitalizacji dla Lublina na lata 2017–2023 jest kontynuacją podejmowanych w Lublinie od ponad dwudziestu lat działań rewitalizacyjnych. Równocześnie jednak uwzględnia on nowe wymagania tzw. nowego podejścia do rewitalizacji, które znalazło odbicie w dokumentach i aktach prawnych przyjętych w 2015 roku na szczeblu krajowym. Dokument skupia się na obszarze rewitalizacji obejmującym centralnie położone rejony naszego miasta.

W ramach konsultacji w środę, 22 marca, o godzinie 16.00 w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dotyczące projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.