Lublin. Spotkanie ws. dostosowania sieci szkół

Kuratorium Oświaty w Lublinie i Lubelski Urząd Wojewódzki zorganizował dziś w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dwie tury spotkań poświęconych uchwałom jednostek samorządu terytorialnego ws. dostosowania sieci szkół do zmian w ustroju szkolnym.

Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z terenu województwa lubelskiego, a także reprezentanci innych niż jednostki samorządu terytorialnego organów prowadzących szkoły. Obecni byli również organizatorzy: wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek (który otworzył spotkanie) oraz lubelski kurator oświaty – Teresa Misiuk.

Wydarzenie miało charakter roboczy. Jego celem było przygotowanie samorządów i środowiska oświatowego do sprawnego przeprowadzenia procedury zmian sieci szkolnej. Głos zabrali wicekurator Ryszard Golec – koordynujący proces wdrażania reformy edukacji w województwie, a także prawnicy kuratorium oraz urzędu wojewódzkiego.

Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju muszą zostać podjęte przez rady gmin do 31 marca. Wcześniej jednak muszą one uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, który ma 21 dni na jej wydanie. Podobnie jak inne uchwały samorządów, podlegają one nadzorowi prawnemu wojewody.