Wyjątkowa edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 

Przed nami wyjątkowa edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, 2-dniowego spotkania dyplomatów, ekspertów, samorządowców i sektora NGO. Ponad 1000 uczestników z kilkunastu państw Europy w dniach 25–26 września będzie dyskutować o najbardziej palących problemach tej części kontynentu. Podczas wydarzenia Lublin otrzyma także prestiżową nagrodę Rady Europy, przyznaną za wzorową współpracę międzynarodową i działania proeuropejskie.

– Kongres na stałe wpisał się w kalendarz istotnych wydarzeń związanych z Partnerstwem Wschodnim oraz stanowi ważną platformę dialogu wielu środowisk. To przedstawiciele światowych organizacji międzynarodowych, NGO, kultury, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz dziennikarze i twórcy z tej części Europy. Misją KIEW jest inspirowanie współpracy ponad granicami, a wymiana wiedzy i doświadczeń nt. współpracy pomiędzy Unią Europejską i krajami leżącymi za jej wschodnią granicą. Jestem dumny, że tegoroczna, 6. już edycja Kongresu zostanie uświetniona najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Radę Europy. Cieszę się, że w roku świętowania jubileuszu 700 lat nadania naszemu miastu praw miejskich, to właśnie Lublin został uhonorowany tą nagrodą – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Nagroda Europy 2017 to najwyższy szczebel w 4-stopniowej skali nagród przyznawanych corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy miastu, które jest najbardziej aktywne w promowaniu ideałów europejskich. Wcześniej Lublin otrzymał Dyplom Europejski (2007), Honorową Flagę Rady Europy (2008), Honorową Odznakę Rady Europy (2013). Co roku nagroda trafia tylko do jednego miasta w całej Europie i poprzedzona jest trzystopniową wieloletnią kwalifikacją. Lublin jest piątym polskim miastem, który otrzymał to wyróżnienie od Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Zgodnie z opinią podkomisji ds. Nagrody Europy – Lublin ogromnie rozwinął swoją współpracę międzynarodową i wyróżnił się działaniami z miastami partnerskimi, wykazał więzi z zagranicznymi społecznościami lokalnymi, ale także był organizatorem wydarzeń proeuropejskich. Komitet przyznał wyróżnienie m.in. za organizowanie szeregu uroczystości celebrujących Dzień Europy (jak np. symulacja sesji Parlamentu Europejskiego dla młodzieży) czy imprez kulturalnych (Noc Kultury, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca, Carnaval Sztukmistrzów) oraz corocznych edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, a także za zasługi miasta w wysyłaniu konwojów humanitarnych do Gruzji i na Ukrainę.

Nagroda Rady Europy zostanie wręczona pierwszego dnia Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

W tym roku Uczestnicy Kongresu z Austrii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii wezmą udział w 40 panelach dyskusyjnych w ramach 11 linii programowych. Dyskusje i debaty ekspertów, intelektualistów i praktyków odbędą się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Organizowany od 2012 roku Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej przyciągnął już blisko 5000 ekspertów z Europy i świata. W tym roku wykłady inauguracyjne wygłoszą prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego i Refat Czubarow – przywódca krymskich Tatarów.

Kongres jest organizowany we współpracy m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej, Centrum Europy Wschodniej, lubelskimi uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi.

Podczas kongresu zaplanowane są również wydarzenia towarzyszące w przestrzeni miasta: wystawy, prezentacje muzyczne i filmowe.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd