Można już składać aplikacje w ramach jednej z czterech kategorii

   • Firmy, naukowcy i wynalazcy mogą dołączyć do grona wyróżnionych przez Prezydenta Miasta
  • Organizatorzy zachęcają także do włączenia się w promowanie oraz przesyłania rekomendacji
  • Bez zmian pozostają cztery kategorie konkursowe 

Firmy, naukowcy i wynalazcy, którzy chcą dołączyć do elitarnego grona wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Lublin Nagrodą Gospodarczą mogą już składać aplikacje w ramach jednej z czterech kategorii.

Organizatorzy zachęcają także przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, przedstawicieli środowiska naukowego do włączenia się w promowanie oraz przesyłania rekomendacji, czyli swoich kandydatur zasłużonych firm, które powinny ich zdaniem zgłosić się do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin.

Rekomendacji można dokonać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej oraz przesłanie go na adres inwestorzy@lublin.eu do 30 maja 2017 r. Rekomendacja nie jest jednoznaczna z przyjęciem zgłoszenia do wybranej kategorii Konkursu o Nagrodę Gospodarczą, ma natomiast zachęcić firmy do dokonania zgłoszenia do Konkursu.

– Niezmiennie zależy nam na promowaniu najlepszych przedsiębiorców, instytucji i organizacji wnoszących istotny wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarczy miasta oraz budujących pozytywny wizerunek Lublina w kraju i zagranicą. Przed nami jubileuszowa edycja Konkursu, który przez lata ewoluował. Coraz bardziej znaczące staje się sprzyjanie transferowi nowych technologii do przemysłu, promocja zrównoważonego rozwoju oraz strategie biznesu uwzględniającej społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej. Zachęcam do zgłaszania swoich kandydatur, a także rekomendowania najlepszych firm, które zasłużyły na to wyróżnienie – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

 

Bez zmian pozostają kategorie konkursowe: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Lokomotywy Gospodarcze Miasta oraz Małe Firmy. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

1) w kategorii „Innowacyjność”:

a) zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności,

b) uzyskują znaczące efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;

2) w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym”:

a) osiągają sukces jako eksporterzy z wysokim udziałem i dynamiką eksportu w sprzedaży ogółem,

b) wyróżniają się ze względu na prowadzone prace badawcze lub  wdrożeniowe;

3) w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”:

a) pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin,

b) zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne,

c) posiadają rozpoznawalną markę;

4) w kategorii „Młode Firmy”:

a) wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa,

b) posiadają potencjał do dalszego rozwoju,

c) wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia.

Zgłoszenie do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać poprzez wypełnienie formularza wybranej kategorii znajdującego się na stronie internetowej oraz przesłanie go na adres inwestorzy@lublin.eu.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy. Jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na gospodarczej mapie Lublina. Laureaci nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd