Pierwsza lekarska wymiana studencka Uniwersytetu Medycznego

Już w środę czterej studenci kierunku lekarskiego z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wyjadą na dwumiesięczny staż naukowo-kliniczny do Japonii. Jest to pierwszy taki przypadek dotyczący kierunku lekarskiego w polskim szkolnictwie wyższym.

Szansa dla Polskich przyszłych lekarzy to efekt starań pełnomocnika ds. współpracy zagranicznej UMed prof. Jacka Różnieckiego, który zorganizował współpracę polskiej uczelni medycznej z Aichi Medical University w Nagoya. Stanęli przed nią Andrzej Rościszowski, Piotr Rościszowski, Barłomiej Posmyk i Wojciech Kuczyński, w których kręgu zainteresowań znajdują się przede wszystkim chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, medycyna estetyczna, neurologia, neurochirurgia oraz medycyna snu i pulmonologia.

Celem wyjazdu do Nagoya będzie poznanie pracy wybranych jednostek klinicznych japońskiego uniwersytetu, a także zaznajomienie się z nowoczesnymi technikami operacyjnymi i schematami terapii, które są stosowane w Japonii.

W kolejnych latach współpraca międzyuczelniana i staże zagraniczne mają być rozwijane. Rewizyta studentów japońskich planowana jest na wiosnę 2017 roku.