Nowoczesny park uzdrowiskowy przy Magicznych Ogrodach

Wczoraj została podpisana umowa z wykonawcą na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj projektu pn. „Budowa strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie”. Projekt wart 6 915 707,73 zł jest w 75% (kosztów kwalifikowalnych) dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

 

Park uzdrowiskowy Muszyna

Działanie to stanowi kontynuację inwestycji i prac, które mają uporządkować przestrzeń w dzielnicy uzdrowiskowej „Zapopradzie” w Muszynie i przywrócić jej dawne funkcje, służebne wobec funkcji uzdrowiskowej.

Założeniem projektu jest stworzenie w okolicach Ogrodów Magicznych (nazwa zwyczajowa Ogrody Miłości) nowoczesnego parku uzdrowiskowego o pow. ok. 3ha w Muszynie. W skład parku będzie wchodzić przede wszystkim staw rekreacyjny o nieregularnej linii brzegowej odzwierciedlający naturalne rozlewisko i roślinność, gdzie znajdą miejsce dzikie zwierzęta czy płazy (np. żaby, traszki). Na obszarze stawu będzie się znajdować owalna ptasia wyspa w znacznej części porośnięta krzewami i szuwarami np. z trzciny pospolitej, pałki szerokolistnej sprzyjającej założeniu kolonii lęgowych ptaków, które mają stanowić atrakcję przyrodniczą. Wokół stawu znajdować się będą tereny otwarte zintegrowane z alejkami spacerowymi okalającymi staw.

 

Zapopradzie

Wykonana zostanie również fontanna napowietrzająca toń stawu, molo i kładka. Kolejnym ważnym aspektem projektowanej przestrzeni będą woliery z ptakami ozdobnymi. Zaprojektowane w formie żagla wpłyną na estetykę ogrodu. Znajdujące się w nich ptaki zdecydowanie ożywią cały teren. Wnętrza klatek zaaranżowane będą poprzez nasadzenia drzewek i krzewów odpowiednich dla danego gatunku ptaków. Nie zabraknie także nowych stref ogrodowych m.in. w stylu antycznym, nowoczesnym, skalnym czy francuskim. Całość zamknięta zostanie promenadą spacerową wyniesioną ponad teren ciągnącą się wzdłuż rzeki z zejściami zarówno do ogrodów, jak i w kierunku rzeki Poprad.

 

Uzdrowisko Muszyna

Prace projektowe rozpoczynają się niezwłocznie i w miarę uzyskanych zgód będą rozpoczynane prace. Końcowe efekty realizowanego projektu powinny być widoczne w październiku 2019 r.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd