Znaczek pocztowy na 725-lecie lokacji Nowego Sącza

8 listopada – w dniu 725. rocznicy lokacji Nowego Sącza – podczas uroczystej Sesji Rady Miasta zostanie zaprezentowany i wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy z serii „Miasta Polskie”. Autor projektu Andrzej Gosik przedstawił na znaczku ratusz i figurę św. Małgorzaty, która w dniu emisji – 8 listopada – zostanie ogłoszona patronką Nowego Sącza.

 

Władze miasta składają serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc w wydaniu znaczka pocztowego z okazji 725. rocznicy lokacji Nowego Sącza dyrektorowi Regionu Sieci Poczty Polskiej Andrzejowi Bodzionemu, a także Proboszczowi Bazyliki św. Małgorzaty i Prepozytowi Kapituły Kolegiackiej ks. dr Jerzemu Jurkiewiczowi za wsparcie inicjatywy i udostępnienie wizerunku rzeźby św. Małgorzaty oraz Kamilowi Bańkowskiemu za udostępnienie zdjęcia sądeckiego ratusza.

Znaczek od 8 listopada będzie dostępny w punktach sprzedaży Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Został wydrukowany w nakładzie 10 000 000 szt., a jego wartość wynosi 20 gr.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd