Podpisano deklarację na rzecz wysokiej jakości otaczającej przestrzeni

 

Podpisaniem deklaracji współpracy na rzecz wysokiej jakości otaczającej nas przestrzeni zakończyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Środowisko miejskie. Inteligentny model współpracy: Uczelnia – Samorząd – Biznes”. Wśród sygnatariuszy tego dokumentu znaleźli się przedstawiciele nauki, samorządu i biznesu.

W deklaracji czytamy: „Jako sygnatariusze tego dokumentu deklarujemy swoje aktywne poparcie dla idei zacieśniania współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w kształtowanie zrównoważonego, prospołecznego i pięknego środowiska życia, w którym uszanowane są potrzeby człowieka i możliwości natury. Sukces możemy osiągnąć służąc społecznościom lokalnym, przekazując szeroką wiedze o przestrzeni i włączając do wspólnych działań oraz podejmując stosowane inicjatywy. Dla osiągnięcia celu zobowiązujemy się działać wspólnie kontynuując najlepsze tradycje sztuki projektowania architektonicznego, urbanistycznego oraz planowania, realizując wizjonerskie strategie polityczne i stosując innowacyjne technologie w nauce, polityce i biznesie”.

 

Prezydent Ryszard Nowak uczestniczył także podsumowaniu konferencji.

– Architekt musi być osobą, która połączy uczelnię, biznes i samorząd.  Mam 15-letnie doświadczenie jako samorządowiec i 11-letnie jako prezydent, nie będę się już edukował w tej dziedzinie, ponieważ to architekt powinien tę wiedzę posiadać. Architekt może być partnerem dla samorządu i dla biznesu – powiedział Ryszard Nowak.

Zorganizowana w Nowym Sączu konferencja naukowa była efektem kilkuletniej współpracy miasta z Politechniką Krakowską. Efektem tego spotkania będą specjalistyczne wydawnictwa oraz zaproponowany przez uczestników konferencji „bank pomysłów” służący inspiracji dla architektów.

Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, kierownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej podziękowała uczestnikom i współorganizatorom konferencji.

 

– Będziemy nadal współpracować z Urzędem Miasta Nowego Sącza, ponieważ ta współpraca układa się znakomicie – powiedziała prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska. – Dziękuję Panu prezydentowi za to, że zgodził się z nami współpracować, że podjął tę inicjatywę i zgodził się zostać gospodarzem tego spotkania – dodała kierownik Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Kuratorami konferencji byli dr inż. arch. Krystyna Paprzyca oraz Mirosław Trzupek, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd