Olsztyn. Debata o bezpieczeństwie seniorów

Służby i instytucje miejskie będą rozmawiać o działaniach na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia seniorów. Do debaty zapraszają osoby pracujące na co dzień z osobami starszymi oraz samych seniorów.

– Podczas debaty policjanci podpowiedzą, jak zorganizować spotkanie edukacyjne w placówkach na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego – mówi Miejski Inspektor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Paweł Micek. – Nie zabraknie danych statystycznych, które zobrazują skalę zagrożeń zdarzeniami, w których osoby starsze są poszkodowanym. Eksperci podpowiedzą, jak uniknąć zagrożeń, czyli jak nie dać się oszukać, jak zadbać o siebie podczas korzystania z dróg oraz jak właściwie dbać o swój stan zdrowia.

Podczas spotkania służby podsumują działania podejmowane w 2016 roku na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia seniorów ramach programu „Bezpieczny Senior”. Ekspertami podczas debaty będą funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Miejski Rzecznik Konsumentów,  przedstawiciele Rady Olsztyńskich Seniorów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Oficer Rowerowy Urzędu Miasta Olsztyna. Do udziału w debacie organizatorzy zapraszają mieszkańców Olsztyna i powiatu,  osoby na co dzień pracujące z osobami starszymi i przede wszystkim seniorów. Inicjatorami debaty jest Komenda Miejska Policji w Olsztynie oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna.

„Bezpieczny Senior” to program, który obecnie jest realizowany w Olsztynie i powiecie. Jego celem jest nauka bezpiecznych zachowań i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a przede wszystkim dążenie do zmniejszenia liczby ofiar przestępstw wśród seniorów.