Olsztyńska Karta Seniora

 

Olsztyńska Karta Seniora ma zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej.

– Podejmujemy szereg działań, mających wpierać naszych seniorów – mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Udzielamy pomocy olsztynianom, którzy cierpią z powodów zdrowotnych, otaczamy ich opieką w specjalistycznych placówkach. Teraz chcemy zintensyfikować działania skierowane do wciąż aktywnych mieszkańców i zachęcić ich do pozostania czynnymi poprzez udział w życiu społecznym – dodaje.

W celu poprawy polityki miejskiej w obszarze senioralnym 20 października prezydent Olsztyna podpisał Deklarację Współpracy Prezydentów Miast w Obszarze Polityki Senioralnej. Dołączyliśmy do takich miast, jak Poznań, Toruń, Warszawa, Kraków, Szczecin czy Gdańsk. Celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną. Ma temu służyć rozszerzenie ulg dla seniorów w korzystaniu z usług instytucji i placówek, rozwój wolontariatu 60+, wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek seniora, wspieranie działań na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i obywatelskim.

W ramach programu senioralnego miasto wprowadza Olsztyńską Kartę Seniora, zawierającą w sobie wachlarz propozycji kierowanych do mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia. Olsztyńska Karta Seniora to dokument upoważniający do różnego rodzaju ulg i zniżek, które mają ułatwić osobom starszym dostęp do usług publicznych. Wśród nich są usługi transportowe oraz korzystanie z miejskich jednostek sportowych i kulturalnych (np. OSiR-u). Karta będzie także upoważniać do zniżek oferowanych przez partnerów programu, których miasto pozyska wśród jednostek publicznych oraz przedsiębiorców, podobnie jak w Karcie Dużej Rodziny. Karta dedykowana seniorom będzie przypisana do Olsztyńskiej Karty Miejskiej. Za okazaniem karty miejskiej z dopiskiem „senior” olsztynianie po 60 roku życia będą mogli skorzystać z ulg nie tylko w komunikacji miejskiej, ale i ze zniżek oferowanych przez partnerów programu. Utworzenie karty miejskiej zainicjowała Rada Olsztyńskich Seniorów, która na co dzień współpracuje olsztyńskim magistratem.

W ramach polityki senioralnej miasto planuje też kontynuację konkursu „Miejsce przyjazne Seniorom”. Dotychczas odbyły się dwie edycje, a certyfikaty dostało 70 organizacji, instytucji i przedsiębiorców. Są wśród nich kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, użyteczności publicznej i inne, w których osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane i które odpowiadają na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. To potencjalni partnerzy Olsztyńskiej Karty Seniora.

W Olsztynie mieszka ponad 40 tys. osób, które mają co najmniej 60 lat. Ponad połowa z nich to kobiety.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd