Olsztyn. Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta

Zapadły pierwsze decyzje nowej kadencji młodych samorządowców. Jedną z najważniejszych był wybór przewodniczącego. Przedstawiciele społeczności olsztyńskich szkół spotkali się w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Podczas uroczystego posiedzenia nie zabrakło przedstawicieli „dorosłej” rady oraz władz Olsztyna.

– Receptą na dobrą współpracę jest świadomość siebie, zainteresowanie ludźmi, gotowość brania odpowiedzialności za zwoje decyzje – mówiła przewodnicząca Rady Miasta Halina Ciunel. – Czynny udział w życiu samorządu to nie jest strata czasu. Życzę Wam, by te doświadczenia sprawiły, że będziecie mieć wiele chęci do działania także w dorosłym życiu.

To już IV kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna. Przez najbliższe dwa lata o ważnych dla dzieci i młodzieży z naszego miasta dyskutować będzie 13 przedstawicieli szkół.

– Gratuluję zaufania, jakim zostaliście obdarzeni – mówił zastępca prezydenta Olsztyna Jarosław Słoma. – Jesteśmy otwarci na Wasze postulaty, oczekiwania, sugestie.

Zanim młodzi rajcowie zaczęli podejmować decyzje, złożyli ślubowanie i odebrali legitymacje. Później wybrali przewodniczącego, którym został Alan Garela z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

– W poprzedniej kadencji zasiadałem w prezydium – przypomniał nowy przewodniczący. – Czynnie brałem udział w ważnych inicjatywach, jakie realizowaliśmy.

Podczas pierwszego posiedzenia poza przewodniczącym wybrano całe prezydium MRM – jego zastępcę, sekretarza, dwóch członków prezydium oraz rzecznika prasowego. Poza tym powołana została Komisja Rewizyjna. Podczas kolejnego posiedzenia młodzi rajcowie mają decydować o planie pracy, jaki będą realizować.

Młodzieżowa Rada Miasta zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał. Do najważniejszych zadań należą m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych i działania na rzecz praw i godności ucznia oraz współpraca z samorządami uczniowskimi.